top of page

Community Currencies in Action

Proje hakkında

 

The New Economics Foundation – NEF (Yeni Ekonomi Derneği) İngiltere’nin sosyal, ekonomik ve çevre adaletini teşvik eden önemli bir enstitü. NEF’in Community Currencies in Action (CCIA) projesiyle uyumlu olarak, yerel toplulukların para birimlerini tanıtma çalışmalarında basılı malzemenin daha uygun olacağına karar verdik.

Hazırladığımız broşüre Artırılmış Gerçeklik entegrasyonu ile tanıtılan her para birimiyle ilgili video içerikleri ekledik. Daha fazla bilgi almak isteyenler için AR üzerinden ilgili para biriminin web sayfasına yönlendime yaptık. Dağıtılan broşürler üniversite öğrencileri, akademisyenler ve AB parlamento üyeleri gibi farklı kişiler tarafında ilgiyle incelendi.

bottom of page